Teknik

Vad är teknik?

Publicerat den:

Intro Teknik är en samling av verktyg, tekniker och system som används för att lösa praktiska problem och uppnå specifika mål. Teknik har funnits sedan människans första verktyg […]